top of page

תקנון אתר ותנאי שימוש

תקנון אתר ותנאי שימוש

האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

כללי

אתר yvglaw.com ("האתר") מופעל על ידי משרד עו"ד יעל ויאס גבירצמן, ח.פ031458565  ("המשרד").

השימוש באתר והשירותים המוצעים הינו בכפוף להסכמה לתנאים המנויים בתקנון זה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה ותנאי השימוש המנויים בו, וכן כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אחריות

התכנים באתר מיועדים למידע כללי בלבד ואין לראות בהם תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. משרד עו"ד יעל ויאס גבירצמן לא יישא באחריות כלשהי לנזק שייגרם למשתמשים או לאנשים אחרים עקב הסתמכות על המידע באתר.

כל קישור לאתר חיצוני אינו מהווה ערובה כי מדובר באתר אמין, בטוח או איכותי. שימוש בקישורים לאתרים חיצוניים וביקור בהם נעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ונמצא בתחום האחריות הבלעדית של המשתמש באתר בלבד.

נגישות

האתר[1] [2]  עוצב תוך מודעות לצרכים מיוחדים ואנשים עם מוגבלות. אך אם נתקלתם בבעיה או בהצעה לשיפור, מוזמנים לפנות אלינו עפ"י הנחיות ב"יצירת קשר" מטה.

קניין רוחני

כל המידע והתכנים באתר משרד עו"ד יעל ויאס גבירצמן, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, טקסטים, תמונות וסרטונים, הם קניינו הרוחני הבלעדי של המשרד, למעט מקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. כל שימוש בתכנים אלו, ללא אישור כתוב מראש של המשרד, מהווה הפרת זכויות יוצרים. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד כל חלק מהתכנים באתר, ללא אישור כתוב מראש של המשרד.

סמכות שיפוט

בכל מקרה של מחלוקת, יהיה הדין החל על ההסכם זה הדין הישראלי, וסמכות השיפוט הבלעדית תהיה לבית משפט מוסמך בישראל במחוז תל אביב.

יצירת קשר

לטובת יצירת קשר בנוגע לתקנון ותנאי השימוש באתר, יש לפנות לכתובת המייל support@yvglaw.com  "יצירת קשר בנוגע לתקנון ותנאי שימוש באתר".

bottom of page