top of page
PLEASE USE 7.jpg

מי יכול/ה לתבוע?

נפגעים ישירים ועקיפים של אירועי ה-7 באוקטובר - חטופים/ות, ניצולים/ות ושיירי הקורבנות.

הארגון שלנו פועל בחוד החנית של החזית המשפטית כדי להביא צדק לקורבנות ישירים ו/או עקיפים של הזוועות ב-7 באוקטובר. אנו נמצאים בקשר עם מספר קבוצות הזקוקות לייצוג משפטי, מה שמאפשר להן להתאחד תחת המטרייה המשפטית והליטיגציה האסטרטגית הייחודית שלנו.

מדוע יש צורך בייצוג של עו"ד?

1. ריכוז מידע מהימן מול גופים הומניטריים כגון הצלב האדום


2. אבטחת המידע מתוך היכרות אישית וארוכת שנים עם מגנונים רלוונטיים המבטיחים ודאות כי המידע המגיע לארגונים או למשפחות הינו אמין ומאובטח ודרך אמצעי תקשורת בטוחה.


3. אנו מעמידים לרשותכם את ניסיוננו וחוברים אל הטובים בתחומם.


4. הייצוג מאפשר לנו לדבר בשמכם ולהפעיל את הסעדים העומדים לרשות המנגנונים ובתי המשפט השונים, בהאג וברחבי העולם.


5. קידום המטרה המיידית וארוכת-הטווח להכיר באמת של הנפגעות והנפגעים ולפעול למיצוי זכויותיהם; וצמצום מרחב הפעולה של המבצעים והמסייעים שלהם, הרתעת מסייעים עתידיים והבטחה כי גורמים בין-לאומיים ומדינתיים רתומים לשחרורם המיידי וללא תנאי של כל החטופים.

איך נראה ההליך?

אנו פונים אליכם באופן פרטני לפני כל פעולה ממשית. אך מסיבות ברורות, איננו יכולים לשתף אתכם בהליכי קבלת החלטות באופן יזום, בעיקר כדי לשמר את כוחה של האסטרטגיה, שחלקה בשלבי ביצוע, וחלקה בשלבי חשיבה.

הקשר עמנו הוא ישיר. מדי שבוע, אנחנו שולחים ריכוז מידע, למשפחות המיוצגות באשר להתפתחויות כלליות יותר (למשל: היכן הגשנו תביעות, מהן ההתפתחויות בהאג, ובמדינות זרות, מול אילו מנגנוני או"ם פעלנו ישירות).

HOPE.jpg

בקשה לפרטים נוספים

תודה! פנייתכם התקבלה בהצלחה. הצוות שלנו עובר על הפרטים ויצור קשר בהקדם / Thanks! Your request has been successfully received. Our team is reviewing the details and will contact you as soon as possible

bottom of page