top of page
FOR DONATION PAGE.jpg

לתרומות

איך אתם יכולים להשפיע? 

אתם יכולים לעזור להפוך את החזון למציאות. תרומה כספית קטנה כגדולה היא משמעותית על מנת להבטיח שנוכל להמשיך לעמוד לצד הנפגעים, ללא מורא, ובאופן עצמאי מקצועי, ובר קיימא, לאורך זמן.

זכויות נפגעים, חקר האמת ומיצוי הדין, ללא גבולות בשם אנושיות ללא תנאים. זו השליחות שלנו. תרומתכם תאפשר את המשך העשיה, בהאג, בגרמניה, בצרפת, בישראל, בארה"ב מול רשויות בישראל, בשטח וישירות לטובת נפגעי השבעה באוקטובר, כולם (ניצולים, נרצחים, חטופים ומשפחותיהם) הבוחרים בייצוג המשפטי הבינלאומי שלנו, ללא עלות עבורם. 

אנחנו מזמינים אותך להיות חלק מהמענה לשיקום הנפגעים הישירים והחברה הישראלית כולה באמצעות המשפט. כדי שנממש את הצו: לעולם לא עוד.

אם יש לכם כישורים מתאימים למטרות ולפעילות שאנחנו מובילים, אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר ולשלוח קו"ח.

לפעולה משפטית יש השפעות מיידיות וארוכות טווח.

התרומה שלכם תנותב ישירות לגיוס מומחים, עורכי דין הבקיאים בדינם, תחקירנים, אנליסטיים, עוזרים משפטיים, מומחים בתמיכה וסיוע לאוכלוסיות פגיעות (נשים, ילדים ועקורים), כיסוי הוצאות שיאפשר לנו  להקדיש את כל המשאבים הנדרשים למימוש מטרות הייצוג. 

 העלויות כוללות ייצוג משפטי, איסוף, שימור וניתוח ראיות במאגרי מידע מאובטחים, תקשורת ישירה ושוטפת עם המיוצגים בכל שלב בהליך, הוצאות נסיעות למתן עדות בהליכים פליליים, חוות דעת מומחה לצרכי התחקות אחרי כספי המימון של האחראים (Follow the Money), דמי תרגום ועוד.

 

המטרות הן הבטחת אמת, הכרה, צדק ופיצויים לנפגעים ולקהילותיהם, תוך פגיעה אנושה בתשתית טרור, כדי שהעולם ידע וכדי למנוע מעשים דומים בעתיד. הפעולות שלנו יסייעו לדאוג שהאחראים והמבצעים של הפשעים הללו, ושותפיהם, לא יוכלו להסתובב באופן חופשי באף מדינה דמוקרטית בעולם. אנחנו זקוקים לזה, כל דמוקרטיה זקוקה לזה. 
 

אתם יכולים להשפיע ולהבטיח קיימות העשייה לאורך זמן ובאופן עצמאי ומקצועי

תודה על תמיכתך!

ניתן לתרום בהעברה בנקאית

October 7 Justice (Ltd)

7בנק הפועלים (12) סניף 609 חשבון 187351

לחשבון (IBAN) מספר זה"ב

IL600126090000000187351

POALILIT קוד סוויפט

bottom of page